Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Bromet en De Hoop over drie recente vonnissen met betrekking tot de handhavingsprocedures van Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam-The Hague Airport

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Bromet en De Hoop over de drie recente vonnissen met betrekking tot de handhavingsprocedures van Schiphol, Eindhoven en RTHA

Indiener C. van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof

Schriftelijke vragen

De drie recente vonnissen met betrekking tot de handhavingsprocedures van Schiphol, Eindhoven Airport en RTHA

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid