Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Martens-America en De Kort over het artikel 'Havo-leerlingen stappen vaker over naar het mbo'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede namens
    M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het artikel 'Havo-leerlingen stappen vaker over naar het mbo'

Indiener C. Martens-America, Tweede Kamerlid