Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het vernielen van een unieke archeologische vindplaats in de gemeente Emmen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.Q. Gräper-van Koolwijk, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Beckerman over het vernielen van een unieke archeologische vindplaats in de gemeente Emmen

Indiener F.Q. Gräper-van Koolwijk, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Het vernielen van een unieke archeologische vindplaats in de gemeente Emmen

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid