Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van Campen, Bromet, Vedder en Holman over het rondetafelgesprek Wolf van 4 april 2024

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof
  • Mede namens
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van leden Van Campen, Bromet, Vedder en Holman over het rondetafelgesprek Wolf van 4 april 2024

Indiener C. van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof

Schriftelijke vragen

Het rondetafelgesprek Wolf van 4 april 2024

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid