Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Vedder over het intrekken van de subsidie voor een innovatief en kansrijk plan voor een paneerkaasmakerij in de provincie Utrecht

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het intrekken van de subsidie voor een innovatief en kansrijk plan voor een paneerkaasmakerij in de provincie Utrecht

Indiener E.C. Vedder, Tweede Kamerlid