Schriftelijke vragen : Een dikbilstier die vanwege de stress is overleden op de veemarkt in Schagen.

Download

Indieners

  • Gericht aan
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Indiener
    Ines Kostić, Kamerlid PvdD

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Kostic´ over een dikbilstier die vanwege de stress is overleden op de veemarkt in Schagen

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kostic´ over een dikbilstier die vanwege de stress is overleden op de veemarkt in Schagen

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit