Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Westerveld over nieuwe misstanden en toezicht bij zorgboerderijen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Nieuwe misstanden en toezicht bij zorgboerderijen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid