Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Dijk over het falende communicatiesysteem voor medische noodhulp in Overijssel

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van lid Dijk over het falende communicatiesysteem voor medische noodhulp in Overijssel

Indiener C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het falende communicatiesysteem voor medische noodhulp in Overijssel

Indiener J.P. Dijk, Tweede Kamerlid