Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Dijk over de berichten 'Bestuurders UMCG declareren voor ton aan autoritten en 15.000 euro voor trip VS' en 'Ziekenhuisbestuurders houden zich niet aan declaratie-afspraken'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Dijk over de berichten 'Bestuurders UMCG declareren voor ton aan autoritten en 15.000 euro voor trip VS' en 'Ziekenhuisbestuurders houden zich niet aan declaratie-afspraken'

Indiener C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

De berichten ‘Bestuurders UMCG declareren voor ton aan autoritten en 15.000 euro voor trip VS’ en ‘Ziekenhuisbestuurders houden zich niet aan declaratie-afspraken’

Indiener J.P. Dijk, Tweede Kamerlid