Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Lahlah en Chakor over verbieden van hoofddoekjes en andere religieuze uitingen bij boa’s

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Lahlah en Chakor over verbieden van hoofddoekjes en andere religieuze uitingen bij boa’s

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Verbieden van hoofddoekjes en andere religieuze uitingen bij boa’s

Indiener A. Lahlah, Tweede Kamerlid