Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Ram over het bericht dat UNRWA toch 68 miljoen euro krijgt vanuit de EU

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht dat UNRWA toch 68 miljoen euro krijgt vanuit de EU

Indiener D. Ram, Tweede Kamerlid