Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Bikker over de gevolgen van een mogelijke sluiting van de afdeling verloskunde in Zoetermeer

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De gevolgen van een mogelijke sluiting van de afdeling verloskunde in Zoetermeer

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid