Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Claassen over de levensgevaarlijke situatie die kan ontstaan bij de sluiting van de geboortezorg in Zoetermeer

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Claassen over de levensgevaarlijke situatie die kan ontstaan bij de sluiting van de geboortezorg in Zoetermeer

Indiener C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

De levensgevaarlijke situatie die kan ontstaan bij de sluiting van de geboortezorg in Zoetermeer

Indiener R.A.B. Claassen, Tweede Kamerlid