Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Stoffer en Ceder over uitingen van UNRWA medewerkers rond 7 oktober en de oorlog in Israël en Gaza

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G.E.W. van Leeuwen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede namens
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Uitingen van UNRWA medewerkers rond 7 oktober en de oorlog in Israël en Gaza

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid