Schriftelijke vragen : Het bericht dat milieuproblemen onbelangrijk waren voor miljoenensubsidie

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Thijssen over het NOS-bericht dat milieuproblemen onbelangrijk waren voor een miljoenensubsidie aan DuPont begin jaren 80

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Thijssen over het NOS-bericht dat milieuproblemen onbelangrijk waren voor een miljoenensubsidie aan DuPont begin jaren 80

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat