Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Kisteman over het nieuwsbericht ‘Winkelstraat loopt verder leeg: al 433.000 vierkante meter niet meer gebruikt’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het nieuwsbericht ‘Winkelstraat loopt verder leeg: al 433.000 vierkante meter niet meer gebruikt’

Indiener A. Kisteman, Tweede Kamerlid