Schriftelijke vragen : Malafide bewindvoerders die stelen van kwetsbare cliënten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over malafide bewindvoerders die stelen van kwetsbare cliënten

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming