Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Stoffer en Flach over de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de agrarische sector

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede namens
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

32317-885 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. Verslag JBZ-Raad 13 en 14 juni 2024 (Kamerstuk 32317-883) (algemeen).

Indiener M. van Nispen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

De kosten van betaalrekeningen en rente op spaarrekeningen

Indiener A. (Aukje) de Vries, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Commerciële dierenartsketens zetten onderzoek naar hoge rekeningen naar hun hand’

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

De veroordeling van milieuactivisten in Cambodja

Indiener D.H. Hirsch, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het bericht Focus minder op BMI, stellen wetenschappers: ‘Buikvet is een veel betere voorspeller van gezondheidsproblemen’

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

De gevolgen van de uitzonderlijk natte weersomstandigheden voor boeren en tuinders

Indiener E.C. Vedder, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘ Dure reclamecampagne blijkt flop: nauwelijks ‘ouderlijk toezicht’ op Instagram’

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Brief regering

Reactie op verzoek commissie inzake brandbrief m.b.t. misstanden bij Fokus

Indiener V. Maeijer, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport