Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Vervuiling Jelsumer Feart komt van vliegbasis Leeuwarden’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Habtamu de Hoop, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Geert Gabriëls, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden De Hoop en Gabriëls over het bericht 'Vervuiling Jelsumer Feart komt van vliegbasis Leeuwarden'

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat