Schriftelijke vragen : Nog steeds geen terugkeer ontvoerde dochter Madeline

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Marina Vondeling, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Vondeling over nog steeds geen terugkeer ontvoerde dochter Madeline

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming