Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid De Vree over het bericht 'Alarm om nieuwe criminele truc met deepfake: 'Hackers kopiëren je gezicht en plunderen je bankrekening''

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.P.R.A. van Weyenberg, minister van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid De Vree over het bericht ‘Alarm om nieuwe criminele truc met deepfake’

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, minister van Financiën

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Alarm om nieuwe criminele truc met deepfake: ’Hackers kopiëren je gezicht en plunderen je bankrekening’'

Indiener J.H. de Vree, Tweede Kamerlid