Schriftelijke vragen : De tekortkomingen in de geboortezorg voor asielzoekers

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Wieke Paulusma, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Anne-Marijke Podt, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Paulusma en Podt over de tekortkomingen in de geboortezorg voor asielzoekers

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid