Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Werner over hetzelfde bericht 'Toegankelijkheid musea onder druk door achterblijvendeoverheidssubsidies'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Werner over het bericht ‘Toegankelijkheid musea onder druk door achterblijvende overheidssubsidies’

Indiener G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Toegankelijkheid musea onder druk door achterblijvende overheidssubsidies’

Indiener L.M. Werner, Tweede Kamerlid