Schriftelijke vragen : Het Universiteit van Amsterdam (UvA)-rapport inzake stikstofdepositie

Download

Indieners

  • Gericht aan
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof
  • Indiener
    Caroline van der Plas, Kamerlid BBB
  • Medeindiener
    R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van der Plas en Bisschop over Het Universiteit van Amsterdam (UvA)-rapport inzake stikstofdepositie

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof