Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Tot hoever kan XR gaan met snelwegblokkades?’

Download

Indieners

  • Gericht aan
    H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Gericht aan
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Indiener
    R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Bisschop over het bericht ‘Tot hoever kan XR gaan met snelwegblokkades?’

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Bisschop over het bericht ‘Tot hoever kan XR gaan met snelwegblokkades?’

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid