Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over de situatie m.b.t. een vermoorde snackbareigenaar

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de situatie met betrekking tot de vermoorde snackbareigenaar

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

De situatie m.b.t. een vermoorde snackbareigenaar

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid