Schriftelijke vragen : De situatie m.b.t. een vermoorde snackbareigenaar

Download

Indieners

  • Gericht aan
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat
  • Gericht aan
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Indiener
    W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de situatie met betrekking tot de vermoorde snackbareigenaar

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over de situatie m.b.t. een vermoorde snackbareigenaar

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid