Schriftelijke vragen : Het aantal illegaal gehouden dieren in de veehouderij en de daarbij horende stikstofuitstoot

Download

Indieners

  • Gericht aan
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof
  • Indiener
    L. Vestering, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Vestering over het aantal illegaal gehouden dieren in de veehouderij en de daarbij horende stikstofuitstoot

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over het aantal illegaal gehouden dieren in de veehouderij en de daarbij horende stikstofuitstoot

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof