Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Peter de Groot over ‘Gelderse woondeals dreigen te mislukken: niet door stikstof, maar door ambtenarentekort’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Gelderse woondeals dreigen te mislukken: niet door stikstof, maar door ambtenarentekort’

Indiener P.C. (Peter) de Groot, Tweede Kamerlid