Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Koekkoek over de gelekte migratiebrief

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Koekkoek over de gelekte migratiebrief

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

De gelekte migratiebrief

Indiener M. Koekkoek, Tweede Kamerlid