Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Ernstig lek bij Kadaster: miljoenen woonadressen door iedereen op te zoeken’

Download

Indieners

  • Gericht aan
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
  • Indiener
    Queeny Rajkowski, Kamerlid VVD
  • Medeindiener
    F.B. Minhas, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Rajkowski en Minhas over het bericht ‘Ernstig lek bij Kadaster: miljoenen woonadressen door iedereen op te zoeken’

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Rajkowski en Minhas over het bericht ‘Ernstig lek bij Kadaster: miljoenen woonadressen door iedereen op te zoeken’

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties