Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over 73 biggen die zijn verdronken in hun eigen mest nadat een verouderde roostervloer het begaf

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Vestering over 73 biggen die zijn verdronken in hun eigen mest nadat een verouderde roostervloer het begaf

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Schriftelijke vragen

73 biggen die zijn verdronken in hun eigen mest nadat een verouderde roostervloer het begaf

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid