Schriftelijke vragen : Het bericht dat Gert-Jan Jonker ‘s nachts in zijn rolstoel slaapt.

Download

Indieners

  • Gericht aan
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport
  • Indiener
    Fleur Agema, Kamerlid PVV

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op de vragen van het lid Agema over het bericht dat Gert-Jan Jonker ‘s nachts in zijn rolstoel slaapt

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Agema over het bericht dat Gert-Jan Jonker ‘s nachts in zijn rolstoel slaapt

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport