Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het verkeerd informeren van de Eerste Kamer over de PCR-test tijdens de coronacrisis

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het verkeerd informeren van de Eerste Kamer over de PCR-test tijdens de coronacrisis

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid