Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Raan over de (mogelijke) begrenzing Natuurvergunning Schiphol op 44 miljoen passagiers

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Raan over de (mogelijke) begrenzing van de Natuurvergunning Schiphol op 44 miljoen passagiers

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Schriftelijke vragen

De (mogelijke) begrenzing Natuurvergunning Schiphol op 44 miljoen passagiers

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid