Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Inge van Dijk over armoede bij middeninkomens

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede namens
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op Vragen van het lid Inge van Dijk over armoede onder middeninkomens

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Schriftelijke vragen

Het bericht “Verscholen armoede? Vergeet de middeninkomens niet”

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid