Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen de leden Van der Plas en Vedder over de wolvenaanval op een hobbyboer in Wapse

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Plas en Vedder over de wolvenaanval op een hobbyboer in Wapse

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Schriftelijke vragen

De wolvenaanval op een hobbyboer in Wapse

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid