Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Baarle over het manifest van studenten- en belangorganisaties over inclusieve stilteruimtes op onderwijsinstellingen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het manifest van studenten- en belangorganisaties over inclusieve stilteruimtes op onderwijsinstellingen

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid