Schriftelijke vragen : Het bericht 'Goederenvervoer loopt massaal vast: economische schade naar recordhoogte'

Download

Indieners

  • Gericht aan
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
  • Indiener
    F.B. Minhas, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van lid Minhas over berichtgeving in de Telegraaf over de economische schade van knelpunten in de weg-, vaarweg- en spoorweginfrastructuur

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat