Schriftelijke vragen : Het plan van Wiersma om toezicht te houden op informeel onderwijs

Download

Indieners

  • Gericht aan
    A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
  • Indiener
    Stephan van Baarle, Kamerlid DENK

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid van Baarle over het toezicht op informeel onderwijs

Indiener M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Baarle over het plan van Wiersma om toezicht te houden op informeel onderwijs’

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap