Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Westerveld en Van der Lee over het artikel “Betaald voetbal predikte loonmatiging tijdens corona, maar spelers kregen meer”.

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede namens
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het artikel ‘Betaald voetbal predikte loonmatiging tijdens corona, maar spelers kregen meer’

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid