Schriftelijke vragen : Het illegaal mengen van varkens in slachthuizen, met gevechten en verwondingen als gevolg

Download

Indieners

  • Gericht aan
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Indiener
    Eva Akerboom, Kamerlid PvdD

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid lid Akerboom over het illegaal mengen van varkens in slachthuizen, met gevechten en verwondingen als gevolg

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Akerboom over het illegaal mengen van varkens in slachthuizen, met gevechten en verwondingen als gevolg

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit