Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Mohandis (PvdA) over het bericht 'En weer is een muziekschool failliet gegaan. Wie kan er nog naar muziekles?'.

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Mohandis over het bericht 'En weer is een muziekschool failliet gegaan. Wie kan er nog naar muziekles?'

Indiener G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Het bericht 'En weer is een muziekschool failliet gegaan. Wie kan er nog naar muziekles?'

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid