Schriftelijke vragen : Het bericht dat Microsoft al een jaar zonder vergunningen bouwt aan een datacentrum

Download

Indieners

  • Gericht aan
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat
  • Gericht aan
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Indiener
    R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Leijten over de bouw van het datacentrum van Microsoft

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Leijten over de bouw van het datacentrum van Microsoft

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening