Schriftelijke vragen : De rampzalige renovatie van het Binnenhof

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de rampzalige renovatie van het Binnenhof

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening