Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Wetgeving stratenmakers structureel overtreden: ‘Pakkans klein’

Download

Indieners

  • Gericht aan
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Indiener
    Bart van Kent, Kamerlid SP

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Kent over het bericht ‘Wetgeving stratenmakers structureel overtreden: ‘Pakkans klein’’

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Kent over het bericht ‘Wetgeving stratenmakers structureel overtreden: ‘Pakkans klein’’

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid