Schriftelijke vragen : Longcovid onderzoek

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Van den Berg, Agema, Kuiken, Westerveld, Koekkoek, Stoffer, Azarkan, Gündogan, Den Haan, Pouw-Verweij, Hijink, Van Esch en Van der Plas over longcovid onderzoek

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport