Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van den Berg en Den Haan over moleculaire diagnostiek bij oncologie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Moleculaire diagnostiek bij oncologie.

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid