Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over een recent onderzoek naar het effect van mondkapjes op de verspreiding van SARS-CoV-2

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over een recent onderzoek naar het effect van mondkapjes op de verspreiding van SARS-CoV-2

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Een recent onderzoek naar het effect van mondkapjes op de verspreiding van SARS-CoV-2

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid