Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Vestering en Van Raan over de door Schiphol en Rijkswaterstaat opgekochte ‘stikstofruimte’ ten goede laten komen aan de natuur en daarmee de Europese natuurbeschermingswet naleven

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof
  • Mede namens
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Vestering en Van Raan over de door Schiphol en Rijkswaterstaat opgekochte 'stikstofruimte' ten goede laten komen aan de natuur en daarmee de Europese natuurbeschermingswet naleven

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Schriftelijke vragen

De door Schiphol en Rijkswaterstaat opgekochte ‘stikstofruimte’ ten goede laten komen aan de natuur en daarmee de Europese natuurbeschermingswet naleven

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid